Bookshop

V bookshopu Teleportu najdete pečlivě vybrané publikace týkající se fotografie, typografie, grafického designu, vizuální kultury a mnoho dalšího.
PositiF

PositiF

https://www.positif.cz

Nakladatelství PositiF, se sídlem v Praze, je malé výběrové nakladatelství, které se zaměřuje na propojení světa současného umění a fotografie. Toto nakladatelství klade důraz na promyšleně a dobře zpracované autorské knihy, čímž přináší unikátní a kvalitní obsah svým čtenářům. PositiF nabízí širokou škálu knih, které jsou pečlivě vybírány s ohledem na jejich uměleckou hodnotu a originalitu.

No items found.
Wo-Men

Wo-Men

https://www.by-wo-men.com/cz/index.php

Nakladatelství Wo-Men, založené v roce 2012 literární dokumentaristkou Barborou Baronovou, je malé nezávislé artové nakladatelství zaměřující se na umělecké literárně-fotografické dokumentární knihy. Věnuje se menšinovým, tabuizovaným a nemainstreamovým tématům. Za svou práci získalo Wo-Men několik domácích i zahraničních ocenění, včetně Magnesie Litera a titulu Nejkrásnější české knihy roku. Jejich publikace jsou zastoupeny ve sbírkách po celém světě. Nakladatelství, umístěné v Praze 7 - Bubeneč, má za sebou 11 let práce, 19 vydaných literárních dokumentů a více než 20 ocenění​.

No items found.
FOAM

FOAM

https://www.foam.org/magazine

Foam Magazine, vysoce ceněné mezinárodní fotografické periodikum, je publikováno dvakrát ročně Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Každé vydání se věnuje specifickému tématu, jehož prostřednictvím jsou prezentovány práce jak světoznámých, tak i nově se objevujících talentů ve fotografii. Časopis nabízí nejen fotografie, ale také eseje, rozhovory a názory odborníků, které společně formují hloubkové a kritické diskuse o fotografií. Díky svým výrazným redakčním volbám získal Foam Magazine několik ocenění za kvalitní grafický design a obsah. Mezi jeho podporovatele patří The Deutsche Börse Photography Foundation a Igepa Netherlands BV.

Galerie Teleport je oficiálním prodejním místem.

No items found.
Časopis FOTO

Časopis FOTO

https://www.casopis-foto.cz

Časopis FOTO je věnován světu fotografie s důrazem na nejvyšší kvalitu tisku a papíru. Každé vydání časopisu představuje "423 gramů čisté fotografie", což odráží váhu a kvalitu obsahu, včetně velkorysých fotografických příloh. Časopis se zaměřuje na unikátní obsah, poskytuje prostor jak zavedeným klasikům, tak i mladým talentům, a nezávisí na komerčních zájmech výrobců fotoaparátů. Jeho cílem je být artefaktem, ke kterému se čtenáři rádi vrací, stejně jako ke kvalitní knize nebo fotografii

No items found.
Časopis Fotograf

Časopis Fotograf

https://fotografmagazine.cz

Časopis Fotograf, vydávaný od roku 2020 třikrát ročně, je prestižním periodikem zaměřeným na současnou fotografickou tvorbu a je dostupný v české i anglické mutaci. Časopis poskytuje prostor pro interpretaci a prezentaci fotografických umělců a jejich děl, včetně rubrik Projekt a Rozhovor, a zároveň přináší aktuální trendy a teoretické texty z oblasti fotografie.

No items found.

... a mnoho dalšího