Kateřina Sýsová

Kukbuk

14.6.23
8.9.23
Vernisáž: 
13.6.2023 18:00

Kurátorka: Štěpánka Stein

Operátor: Tomáš Jiráček

Fotografická série Kukbuk tvoří obrazový průvodce po české jídelní kultuře. Expresivně vystavěné scény formou vizuálního vtipu pátrají po zvycích a konvencích spojených s českým stolováním. V důsledně inscenovaných fotografiích má každá postava i předmět přesně přidělenou roli. Kateřina Sýsová své fotografie koncipuje jako otevřená díla, která je možné číst ve více rovinách. Prvotně jako obrazový vtip nebo obrazový rébus, ve kterém není složité poznat kuře na paprice nebo utopence.

Vizuální žert si však v druhé rovině klade širší otázky týkající se vlivu minulosti na současnost, vztahu obrazu a slova nebo potěšení z pohledu a s tím spojenou problematikou genderu. Retro estetika v jejím pohledu není retrem skutečným. Neodkazuje k minulosti jako takové. Mísí současné a minulé prvky a naráží tak na kolektivní vzpomínku, která může formovat přemýšlení celého národa.

Kateřina Sýsová je česko-německá fotografka a kurátorka. Vystudovala žurnalistiku na FSV UK, fotografii na ITF a teorii a dějiny umění na UMPRUM. Stěžejním předmětem její tvorby je inscenovaná fotografie. Cíleně pracuje s fotografickým vtipem a kýčem. V minulosti se podílela na knihách Aby po nás něco zůstalo: příběhy novodobých zámeckých pánů a Rozhovory na hraně zítřka. Fotograficky ilustrovala básnickou sbírku Zastaveni. Byla oceněna Asociací profesionálních fotografů v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2020. Ve své volné tvorbě se inspiruje vizualitou osmdesátých let a retra. Její práce je možné najít na Instagramu pod profilem @kejtsy.

GALERIE

Zde budou brzy fotografie

Akce

12/9/23

Komentovaná prohlídka a setkání s autorkou – Kateřina Sýsová: Kukbuk

Projděte se výstavou Kukbuk přímo s její autorkou Kateřinou Sýsovou při komentované prohlídce.